Välkommen som medlem i föreningen!

Som medlem får du fortlöpande information i linfrågor, inbjudan till våra olika evenemang, utbildningar och aktiviteter. Även stödjande medlemskap är värdefullt.

Medlemsavgiften är 125:-/år För tillkommande familjemedlem 75:-/person & år. Inbetalas vänligen till plusgirokonto 40 08 97-5, Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms Län. Skriv avsändare, adress och gärna e-post samt att betalningen avser medlemsavgift.

Information

Information om föreningen kan du få av vår ordförande Eva Bisell, tel: 070-663 22 86. Föreningens adress är: Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms län, c/o Birgitta Törnhage, Saturnusringen 26, 195 56 Märsta. Vi tar gärna emot studiebesök. Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Verkstaden

Maskiner för beredning av Ert färdigrötade lin finns i vår föreningslokal i Hov 101. Med dess hjälp kan du på några timmar bereda ditt rötade lin, vilket även kan värmas med fläkten om det är fuktigt vid ankomsten till verkstaden. Kontakta Birgitta Törnhage, tel: 0733-14 19 68, som ser till att du får sakkunnig instruktion om bråkan och skäkten innan du sätter igång. Kostnaden för första timmen är 100:- och för varje ytterligare timme 50:-. Av säkerhetsskäl ska man alltid vara minst två personer i verkstaden.

OBS! du får inte lämna kvar ditt skräp, eftersom vi inte har någon hämtning av sådant. Tow däremot kan Du lämna på angiven plats i verkstaden om du ej har för avsikt att själv använda detta. Föreningen får förfrågan om tow till bl a lerklining.

Information GDPR

Linodlarföreningen Fransåker registrerar  medlemmarnas namn,  adress, telefonnummer och mejladress och håller detta tillgängligt i föreningens medlemsregister som förs av styrelsen. Uppgifterna registerhålls till förmån för att kunna användas vid informationsutskick och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna.