Arkiv för Status

I år är alla medlemmar ansvariga för odlingen. I programmet finns aktuella datum, men säker uppgift meddelas fortlöpande på hemsidan. Gå in där och kolla eventuella ändringar. Odlingen sker som vanligt på Suckunge Gård. Vi sår både spånadslin och oljelin. Under växtsäsongen studeras linets egenskaper och odlingsbetingelser jämsides med sådd, rensning, ryckning, torkning och rötning. Upplysningar får du av Kerstin, 070-368 38 75 eller Stina 070-204 42 24. Meddela gärna varje gång du kommer.