Spinndag 21 september på Fransåker

En fantastiskt vacker dag var det. Skönare att sitta ute i solen än inne i lokalen. Det var många som anslöt. Alla var inte med under hela träffen men som mest var vi 10 personer ute på gårdstunet och det spanns både lin och ull.