Slutrapport från odlingscirkeln

Skörden blev inte stor. I slutet på juni rycktes linet som vuxit på Fransåker och det gjordes prydnader till försäljning.

I mitten på augusti var det dags att rycka linet på Suckunge. Trots att vi sått dubbelt så mycket som vi brukar blev det endast 27 knippen att hänga till tork. Linet var mycket olika moget. Efter lite regn hade en del frön som var kvar i jorden börjat gro så det var allt ifrån linstrån med blomknoppar till de med mogna kapslar. De som inte mognat än lämnades kvar för att ryckas senare tillsammans med linet vi sått för att ha med till Skansen till Lin & Ull.

20180811_102438

20180811_113349

Som brukligt rötades lite lin under senare delen av odlingscirkeln. Det provades både land- och vattenrötning för att se hur olika resultaten kan bli.

På sista träffen den 16 september repades och tröskades årets frökapslar. Totalt blev det  1275 g frön, hälften mot vad vi brukar få. Några av cirkeldeltagarna hade med sig eget rötat lin till träffen som provbereddes.

Fortfarande långt in i september var det lin som blommade av det som kommit upp sent.

Ett annorlunda odlingsår.