Sista träffarna i odlingscirkeln

Lördagen 10 augusti samlades cirkeldeltagarna på Fransåker för att diskutera rötningsprocessen, se exempel på lin från tidigare års resultat i rötningstävlingarna för att se att resultatet kan bli mycket olika beroende på rötningsmetod, när rötningen är gjord och kvalitet på linhalmen. 

Resultatet från en provodling för ett antal år sedan.  Alla sorter av spånadslin föreningen har odlades och rötades under samma år för att se olikheter mellan sorterna.

Lin som rötats under cirkeln bereddes för att se resultatet.  Ett knippe av av vattenrötat och ett av markrötat. Det vattenrötade var lite överrötat så det blev inte så mycket lintåga kvar efter bråkning, skäktning och häckling.

Det vattenrötade till vänster och det markrötade till höger före och efter beredning.

Under tre träffar i slutet av augusti rycktes linet från årets odlingar. Linprydnader tillverkades under en av kvällarna efter ryckningen och odlingscirkeln avslutades sedan i mitten av september med repning och tröskning av frökapslarna.