Ryckning av lin på Suckunge

På Suckunge gård är det dags för linryckning. Linet har hunnit mogna och skiftar i olika gröna och gula färger. 10 händer hjälps åt denna fina sensommardag då popcornmolnen svävar över fälten. En viss diskussion utbryter om vad linknippena egentligen kallas för. Är det bunte, kärve eller rent av kvastkryss? I boken står visserligen bunte men kvastkryss ger en mer tydlig beskrivning. Linet rycks, samlas ihop till kvastar som sedan läggs i kryss och binds om och knyts med linstjälkar av det klenare slaget. 65 kvastkryss kunde efter ett par timmars ryckning, hängas upp till tork.

KVASTKVAST5KVAST6KVAST3KVAST2KVAST4