Rapport från odlingscirkeln och linodlingen på Suckunge

På Suckunge gård såddes ca 200 m2 spånadslin av sorten Elise med maskin den 7 maj och den 26 maj såddes av cirkeldeltagarna Elise också på en mindre yta i anslutning till stora odlingen för att få färskt lin med gröna kapslar till marknaden på Skansen i slutet av augusti. Eftersom det redan i maj var mycket torrt förvattnades i raderna före sådden den 26:e och fröna myllades ner ordentligt.

20180526_103116    20180526_104217

20180526_105342

I den stora odlingen hade linet börjat titta upp.

20180526_104040

20180526_105754

20180526_105728

Vi önskade högt tillsammans att få regn så att de nysådda fröna skulle gro fint  innan vi lämnade åkern.

Det kom en åskskur med ca 12mm regn i början på juni men den gjorde att det bildades jordskorpa på odlingen så de frö som grodde fick svårt att tränga igenom. Ogräset fick däremot lite fart av regnet. En rensning av stora odlingen gjordes vid den 3:e cirkelträffen i  mitten av juni.

Det var glest mellan de blommande linstråna den 8 juli, 4:e cirkelträffen, då vi samlades på Suckunge för att beskåda blomningen. Frökapslar hade redan börjat bildas och linfröna har grott mycket ojämnt.  En rensning av ogräs och luckring av jorden i lilla och stora odlingen gjordes i hopp om att det ska bättra på tillväxten.

20180708_101022

20180708_100927

Efter ogräsrensning och luckring bjöd Kerstin traditionsenlig på en fantastiskt god  jordgubbstårta, kaffe och flädersaft för att fira blomningen.

20180708_111644

Det varma vädret och bristen på regn har tagit hårt på årets linodlingar liksom på övriga odlingar av grödor runt om i landet. Vår linskörd kommer att bli mycket liten som det ser ut nu. Det lin som kommit bäst trots torkan är det radsådda linet Henryk som såddes vid förstacirkelträffen i april utanför verkstaden i Fransåker.