Odlingscirkeln 2019 är igång!

I lördags, 4 maj, var första träffen i årets odlingscirkel. Efter en genomgång programmet för cirkelns träffar var det dags att så på odlingsytan utanför föreningslokalen. Det var 14 entusiastiska cirkeldeltagare som jämnade till odlingsytan och sedan hjälptes åt att så. Det som såddes var oljelin att ha till buketter.  På större delen av ytan radsåddes finfröna. På resterande yta bredsåddes det för att se om det blir skillnad i skötsel och odlingsresultat med de olika så-sätten.

Odlingsytan jämnas till och gödslas lite.
Radsådd utan att trampa till den luckrade jorden för mycket.
Bredsådd på den övre delen av odlingsytan. Linfröna myllas ner i jorden.

På Suckunge gård såddes med maskin under påsken en större yta om ca 100 m2 spånadslin.  I cirkeln ingår att ta hand om den odlingen också och prova på allt från rensning av ogräs till ryckning av linet när det är moget.