Linryckning i Marabouparken 25 juli

Så var det dags att rycka linet i Marabouparken, även om det inte var riktigt fullmoget.


Störar och rep till hässjan. Långt lin blev det!

Tyvärr var det mycket lin som lagt sig ner p g a regn och att det vuxit i lite för näringsrik jord så det var lite besvärligt att rycka det och binda ihop det till raka fina kryss-kvastar*) för att sedan kunna hänga upp det på hässja för torkning. Linet fick sorteras i raka och krokiga strån för att få någon fason på det.

*) Två linknippen, ca en handfull vardera, läggs i kors i rotänden och knyts om med några linstrån.

När drygt häften av linet var ryckt och den delen av odlingsytan var städad satte Eva och Birgitta upp hässjan och krysskvastarna kunde börja hängas upp.

Efter en intensiv arbetsdag i strålande solsken var så allt lin ryckt och hässjan fullmatad. Linet ska nu hänga och torka och vi hoppas också att linet eftermognar så vi får en fin skörd av linfrö.


Trötta men nöjda med dagens arbete.
Maria, Eva, Eva & Birgitta. Kerstin saknas på bilden