Linrötningstävling och föredrag

Den 15 november hade föreningen höstmöte i Upplands Väsby då Gunnar Henriksson, professor i träkemi med specialintresse för bioteknologi, höll ett föredrag ”Hur fungerar rötning egentligen?”

g

I USA har Gunnar Henriksson forskat i linets kemiska uppbyggnad och där har länge funnits en önskan att utveckla tekniker för rötning av lin. På 1990-talet visste man egentligen inte så mycket om rötning men det fanns en uppfattning om att det var något svårt. I USA var fältrötning gällande, ej vattenrötning. Gunnar Fredriksson funderade på metoder att röta utan att behöva använda mycket enzym eftersom det är dyrt. Han testade och analyserade och kom bl. annat fram till att pektin är verkningsfullt.

Forts.