Linodlingscirkeln 2017 -Träff 1 tom 6

Linodlingscirkeln har nu haft 6 av sina 10 träffar med gott deltagande varje gång. Cirkeln startade den 22 april med sådd av oljelin till buketter på den lilla odlingsplätten vid lokalen.

FB_IMG_1501936091397

Därefter såddes med maskin den 3 maj ca 70 m2 av spånadslinet Elise hos Kerstin och Klas ute på Suckunge. Det var då torrt i jorden och det kom inget regn under lång tid därefter så risken var stor att det inte skulle komma upp något men så kom det ett rejält regn och fröna som legat och väntat i marken började gro till vår stora glädje. Den 27 maj såddes till sist för hand på Suckunge det lin som vi ska ha med till marknaden på Skansen under temadagarna Lin & ull i slutet på augusti. Då blev det sorten Henryk och för säkerhets skull vattnades först i såfårorna för att fröna skulle få en bra start att gro.

I början av juni var det dags för rensning och luckring av odlingarna. Spånadslinet på Suckunge hade då börjat komma upp riktigt bra.

20170610_103655   20170610_103550

Till träffen att beskåda det blommande linet i början på juli var det bara oljelinet på Fransåker som hade börjat blomma.

I slutet på juli rycktes oljelinet och det tillverkades buketter och prydnader.

FB_IMG_1501936006558   FB_IMG_1501935992183

Samtidigt lades fjolåslin  för  rötning vid lokalen, både på marken och i vatten, för att följa processerna och se skillnader i resultat.

På 6:e träffen den 5 augusti  var det vattenrötade linet klart och togs upp för torkning  men linet på marken hade inte kommit så långt så det vändes.

20170805_100958   20170805_101343

Rötningsprocessen diskuterades och resultat från olika års linrötningstävling studerades. Lin som rötades under förra årets cirkel provbereddes.

20170805_101036   20170805_104643

20170805_102433