Linodlingen 2013

odling

Nu är föreningens lin sått ute på Suckunge gård. I år har det maskinsåtts ett spånadslin som heter Elektra. Ca 200 m2 såddes den 13 maj. En ny sort för föreningen. Ska bli spännande att se hur det utvecklas. För hand såddes några dagar tidigare, den 9 maj, 20 m2 oljelin till buketter och prydnader. Halva ytan radsåddes och andra halvan bredsådd. Nu återstår att det kommer lite regn så fröna gror bra.

En liten odling finns även utanför verkstaden. Där har såtts en liten ruta med spånadslinet Ilona den 23/4. Det ligger lite före och har kommit en bit upp.