Lieslåtter vid verkstaden 7 augusti

Denna fantastiska förmiddag började med att Olle instruerade hur liebladet ska vara vinklat mot orvet, hur lien ska hanteras när man bär på den så att man inte ska skada sig och det optimala avståndet mellan orvets handtag ska vara lika långt som underarmen

Sedan var det dags att slå gräset. Olle gav goda råd till alla under tiden.

När gräset var slaget samlades det i strängar och därefter fördelades på störar i vackra hövålmar för att torka.

Slåttergänget efter avslutat arbete.