Kontaktuppgifter

 • Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms Län
 • Postadress:
 • c/o Törnhage, Saturnusringen 26, 195 56 Märsta
 • 114 24 Stockholm
 • Besöksadress:
 • Hov 101
 • Märsta
 • tel 070-663 22 86 (Ordf Eva Bisell)

karta_fransaker

 • Mail:

  Vill du komma i kontakt med styrelsen, mejla till:

  info@linodlarna.se

  Styrelsen

  Eva Bisell, Ordförande

  Lisbeth Påsse, Vice Ordförande

  Birgitta Törnhage, Kassör

  Maria Ingvarsson, Sekreterare

  Eva Anderson, Ledamot

  Kristina von Unge, Ledamot

  Anna-Karin During, Ledamot