Höstmöte med extra årsmötet i Slöjdhuset 17 november 2013

Kallelse till extra årsmöte i samband med Höstmötet hade gått ut till medlemmarna med anledning av styrelsens förslag på revidering av föreningens stadgar. Revideringsförslaget gicks nogsamt igenom och med något tillägg godkändes det av mötet. Efter att extra årsmötet avslutats vidtog Höstmötet. Första programpunkten var redovisning av resultatet från 2013 års linrötningstävling. Kerstin Söderberg, ansvarig för tävlingen, berättade att det var sju deltagare i tävlingen och det lin som rötats var av sorten Marylin. Den torra sommaren och sensommaren hade inte varit optimal för linrötning av resultatet att döma. Slutpoängen blev lägre än vanligt för alla deltagarna. Vinnare 2013 blev Ulla Danielsson.

  

Andra programpunkten var avslutning av vävcirkeln, ’Våga väva Linne’. Cirkelledarna Åsa Johnsson och Tina Mansourian berättade om de träffar som hållits och flera av cirkeldeltagarna berättade om och visade en del av de vävprojekt de genomfört under cirkeln och vad de fått ut av den. Bara positiva erfarenheter. Även mentorerna, yrkesvävarna Lena Månsson och Birgitta Crookston, sammanfattade sina intryck från cirkel. I Slöjdhuset var hade arrangerats en utställning med resultatet av allas vävprojekt. En imponerande syn. Alla deltagarna var eniga om att en fortsättning med vävträffar vore trevligt.