Frörus på Nationalmuseum

Söndagen 26 februari var det fröbytardag ”Fröruset” på Nationalmuseum, ett arrangemang i anslutning till museets nyöppnade utställning ”Trädgården”. Linodlarföreningen fick möjlighet att vara med och informera om lin, linodling och projektet 1KVM LIN tillsammans med Stockholms Läns Hemslöjdsförening. Fröruset ägde rum i den vackra Skulpturgården. Det blev verkligen en rusning när dörrarna öppnades för de bytesglada odlare som väntade utanför efter att de innan öppning lämnat in sina fröpåsar till arrangörerna, Stockholms koloniträdgårdar och Föreningen Sesam i samarbete med Nationalmuseum, för att få vara med och byta. Allt var mycket välorganiserat. Det släpptes bara in ca 40 personer i taget som fick 10 minuter på sig att byta till sig fröer, sedan fick de gå ut för att nästa grupp skulle få komma in. Det var mängder med små påsar med olika fröer i att byta till sig av från början. När arrangemanget var över efter två timmar fanns inte många inlämnade fröpåsar kvar. Helt fantastiskt!

Det var inte någon rusning till vårt bord men när besökarna bytt till sig fröpåsar och var nöjda var det flera som kom fram till oss och var nyfikna på lin och linodling. Några fröpåsar för sådd av 1KVM LIN fick också vi sälja.