Program 2023

Linodlarföreningens program 2023 är utskickat till medlemmarna!

Programmet kan också lästas/laddas ner via länken till höger.

**********************************************

OBS!! Spinndagen i föreningslokalen flyttad till  9 september kl 11-14  OBS!! Nytt datum!!

Anmälan till: birgitta.tornhage@gmail.com

***********************************************

Filmserie ”Om lin” –

Linodlarföreningen har under 2021 filmat linodlingen från sådd till framberedning av linfibern.  Alla sju (7) filmerna är nu klara och publicerade på Youtube och snart har även alla filmerna kompetterats med engelsk text.
Här är en länk till alla filmerna på Youtube.  Länkar till de olika avsnitten på Youtube ligger också under respektive rubrik på sidan/fliken ”Om lin”.