Vårrunda i Odensala

Föreningslokalen i Fransåker Hov101, Märsta

Linodlarföreningen har Öppet hus i verkstaden och föreningslokalen. Tider och program enligt senare. Välkommen!

Vårrunda i Odensala

Föreningslokalen i Fransåker Hov101, Märsta

Linodlarföreningen har Öppet hus i verkstaden och föreningslokalen. Tider och program enligt senare. Välkommen!

Linodlingscirkeln – LC1 Start

Föreningslokalen i Fransåker Hov101, Märsta

Linodlingscirkeln startar. Genomgång av kursplanen samt sådd av oljelin utanför föreningslokalen. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC2 Sådd

Suckunge gård Suckunge gård, Odensala, Märsta

Sådd av spånadslin till kommande marknader. Rensning ock luckring av den stora maskinsådda odlingen av spånadslin. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC3 Ogräsrensning

Suckunge gård Suckunge gård, Odensala, Märsta

Rensning ogräs i odlingen av spånadslin. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC4 Linblomning!

Suckunge gård Suckunge gård, Odensala, Märsta

Vi njuter av linblomningen samt rensar och luckrar i odlingen. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC5 Ryckning oljelinet

Föreningslokalen i Fransåker Hov101, Märsta

Oljelinet rycks, prydnader av det färska linet tillverkas och lite spånadslin läggs ut  för markrötning. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC6 Rötning

Föreningslokalen i Fransåker Hov101, Märsta

Vi tittar på det lin som lades för markrötning under tillfälle LC5 och diskuterar rötningsprocessen. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC7 Ryckning spånadslin

Suckunge gård Suckunge gård, Odensala, Märsta

Dags att börja rycka spånadslinet och hänga det på tork. Vändning av lin som ligger för markrötning Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Linodlingscirkeln – LC8 Ryckning spånadslin

Suckunge gård Suckunge gård, Odensala, Märsta

Resterande spånadslin rycks och hängs på tork. Samlar in lin som förhoppningsvis är färdigrötat. Se mer information om cirkeln, anmälan mm i programmet för 2022.

Sigtuna möte

Viby by Viby 105, Sigtuna

Föreningen deltar i Sigtuna möte 27-28/8 och kommer att vara i Viby by och visa linberedning och sälja linprodukter. Viby by är en liten oskiftad klungby som i stort sett har sett likadan ut i 200 år och är ett kulturminne. Byn låg en gång under Venngarns slott.

Sigtuna möte

Viby by Viby 105, Sigtuna

Föreningen deltar i Sigtuna möte 27-28/8 och kommer att vara i Viby by och visa linberedning och sälja linprodukter. Viby by är en liten oskiftad klungby som i stort sett har sett likadan ut i 200 år och är ett kulturminne. Byn låg en gång under Venngarns slott.