Besök på Sven Harrys konstmuseum

Söndag 10 februari besågs Jenny Nyström-utställningen på Sven Harrys konstmuseum. Besöket inleddes med en öppen visning där vi fick höra om Jenny Nyströms konstnärsliv.

Jenny Nyström, självporträtt

Besöket inleddes med en öppen visning där vi fick höra om Jenny Nyströms konstnärsliv. Hon började som porträttmålare men för att försörja familjen övergick hon till att bli illustratör och det är som illustratör hon är mest känd och då speciellt för sina tomtar.

Museibesöket avslutades med konditoribesök.