Avslutning linåret 2020

Linåret 2020 blev mycket annorlunda mot planerat på grund av pandemin. De flesta planerade aktiviteterna fick tyvärr ställas in.

En ljuspunkt under året var i alla fall att vår planerad linodling utanför konsthallen i Marabouparken med anledning av utställningen om Wanja Djanaieff kunde genomföras i samarbetet med konsthallen och att det blev mycket lyckat och uppskattat från alla håll. Linet växte så det knakade i den lite för näringsrika jorden och blev långt och ståtligt. De av konsthallen inplanerade linaktiviteterna med föreningen för besökare kunde också genomföras under sensommaren, eftersom de hölls utomhus. Det var många besökare som gärna ville hjälpa till att frörepa skörden vid första tillfället och några veckor senare kom tillbaka och provade på att bråka, skäkta och häckla det rötade linet.

Som avslutning och efter moget övervägande i samråd med konsthallen kunde föreningens höstmöte hållas i konsthallen för ett begränsat antal förhandsanmälda medlemmar, först till kvarn var det som gällde. De närvarande satt på behörigt avstånd mellan varandra på konsthallens gradänger, iförda munskydd och med god utsikt över utställningen medan Wanja berättade om sin väg fram till den hon är idag och om flera av hennes projekt som visades i utställningen. Den timmen som var bokad för föreningen i konsthallen gick allt för fort. Wanja var så intressant att lyssna på, så mångsidig och driftig, fantastiska projekt. Det fanns mycket mer att berätta om och vi hade alla gärna stannat längre men måste bereda plats för andra besökare.

Efter visningen var det prisutdelning i linrötningstävlingen 2020 utomhus.
Tävlingsbidragen hade lagts ut för beskådande på marken och tävlingsjuryns ordförande, Kerstin, berättade hur juryn berett fram fibern ur de inlämnade bidragen, poängsättningen och presenterade sedan hur varje tävlingsbidrag hade rötats av tävlingsdeltagarna.

Det var inte många poäng som skilde mellan de olika tävlingsbidragen. Vinnare 2020 blev Lisbeth Påsse som dubblerötat sitt lin.