Årsmöte 2018

Lördagen den 10 mars hölls föreningens årsmöte i Adolf Fredriksgården i Stockholm. Drygt 20 medlemmar närvarade på mötet.

20180310_114841   20180310_115229

20180310_125220

Efter att årsmötespunkterna gåtts igenom och själva årsmötet avslutats bjöds de närvarande på kaffe och smörgås. Därefter höll textilantikvarien och författaren Margareta Ridderstedt ett mycket intressant föredrag om utvecklingen och tillverkningen av liturgiska textilier i svenska ateljéer från slutet av 1800-talet och fram till år 1930. De ateljéer som berättades om var Ersta parament, Handarbetets Vänner, Göteborgs parament, Licium och Libraria. Margareta berättade om hur mönster, material på tyger, färger och form på främst mässhakar påverkades av influenser från Europa och om de duktiga textilkonstnärerna och brodöserna, alla kvinnor, som drev och verkade i ateljéerna. Linnetyg var inte vanligt förekommande annat än som foder fick vi höra. Margaretas föredrag utgick från den avhandling hon doktorerat i under rubriken ”Vackert och värdigt – Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1930”.

20180310_133517 (2)