Välkommen som medlem i föreningen!

Som medlem får du fortlöpande information i linfrågor, inbjudan till våra olika evenemang, utbildningar och aktiviteter. Även stödjande medlemskap är värdefullt.

Medlemsavgiften är 125:-/år För tillkommande familjemedlem 75:-/person & år. Inbetalas vänligen till plusgirokonto 40 08 97-5, Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms Län. Skriv avsändare, adress och gärna e-post.

Du kan också maila oss din adress så skickar vi ett inbetalningskort till dig.

 

Verkstaden

Maskiner för beredning av Ert färdigrötade lin finns på Fransåkers gård i vår lokal. Med dess hjälp kan du på några timmar bereda ditt rötade lin, vilket även kan värmas med fläkten om det är fuktigt vid ankomsten till verkstaden. Kontakta Birgitta Törnhage, tel: 08-591 40 556, eller Barbro Boholm, tel: 08-591 14 344, som ser till att du får sakkunnig instruktion om bråkan och skäkten innan du sätter igång. Kostnaden för första timmen är 100:- och för varje ytterligare timme 50:-.OBS! du får inte lämna kvar ditt skräp, eftersom vi inte har någon hämtning av sådant. Tow däremot kan Du lämna på angiven plats i verkstaden om du ej har för avsikt att själv använda detta. Föreningen får förfrågan om tow till bla lerklining.