Kategoriarkiv: Aktuellt

Alla inlägg som ska visas på aktuellt sidan bör ha denna kategori.

Rapport från odlingscirkeln och linodlingen på Suckunge

På Suckunge gård såddes ca 200 m2 spånadslin av sorten Elise med maskin den 7 maj och den 26 maj såddes av cirkeldeltagarna Elise också på en mindre yta i anslutning till stora odlingen för att få färskt lin med gröna kapslar till marknaden på Skansen i slutet av augusti. Eftersom det redan i maj var mycket torrt förvattnades i raderna före sådden den 26:e och fröna myllades ner ordentligt.

20180526_103116    20180526_104217

20180526_105342

I den stora odlingen hade linet börjat titta upp.

20180526_104040

20180526_105754

20180526_105728

Vi önskade högt tillsammans att få regn så att de nysådda fröna skulle gro fint  innan vi lämnade åkern.

Det kom en åskskur med ca 12mm regn i början på juni men den gjorde att det bildades jordskorpa på odlingen så de frö som grodde fick svårt att tränga igenom. Ogräset fick däremot lite fart av regnet. En rensning av stora odlingen gjordes vid den 3:e cirkelträffen i  mitten av juni.

Det var glest mellan de blommande linstråna den 8 juli, 4:e cirkelträffen, då vi samlades på Suckunge för att beskåda blomningen. Frökapslar hade redan börjat bildas och linfröna har grott mycket ojämnt.  En rensning av ogräs och luckring av jorden i lilla och stora odlingen gjordes i hopp om att det ska bättra på tillväxten.

20180708_101022

20180708_100927

Efter ogräsrensning och luckring bjöd Kerstin traditionsenlig på en fantastiskt god  jordgubbstårta, kaffe och flädersaft för att fira blomningen.

20180708_111644

Det varma vädret och bristen på regn har tagit hårt på årets linodlingar liksom på övriga odlingar av grödor runt om i landet. Vår linskörd kommer att bli mycket liten som det ser ut nu. Det lin som kommit bäst trots torkan är det radsådda linet Henryk som såddes vid förstacirkelträffen i april utanför verkstaden i Fransåker.

 

 

 

 

 

Linsådd på Fransåker

Den 21 april startade årets linodlingscirkel.  Den första träffen var vid föreningslokalen på Fransåker. Det var 16 st cirkeldeltagare som kom för att vara med och så lin på den lilla odlingsytan utanför föreningslokalen. Kerstin och Stina håller i cirkeln även i år och de började med att berätta om hur  jorden bör beredas före sådd, om gödsling, hur mycket frön man ska beräkna per kvm (ca 12-15 g vilket motsvarar ca ett rågat matskedsmått) och tipsade om att gärna lägga fiberduk över sådden för att fåglarna inte ska äta upp fröna och att det också håller  kvar fukten i jorden så fröna gror bra.

DSC_3467  DSC_3466-red

Efter teoristund var det dags att jämna till jorden,  slå sönder större jordkokor och gödsla lite försiktigt. Fina så-rader drogs upp med radkrattan och sedan var det dags att så.

DSC_3472

Kerstin hade mätt upp lagom mängd  frö av sorten Henryk, ett vitblommande spånadslin, och fördelat den i portioner till de som ville hjälpa till med sådden.

DSC_3470-red

Det gäller att fördela frömängden så jämnt som möjligt över ytan.

Efter sådden intogs matsäck i föreningslokalen. Linodlarföreningens ordförande Eva Anderson passade på att hälsa nya medlemmar välkomna och berättade lite om föreningens historia.

DSC_3474

Årsmöte 2018

Lördagen den 10 mars hölls föreningens årsmöte i Adolf Fredriksgården i Stockholm. Drygt 20 medlemmar närvarade på mötet.

20180310_114841   20180310_115229

20180310_125220

Efter att årsmötespunkterna gåtts igenom och själva årsmötet avslutats bjöds de närvarande på kaffe och smörgås. Därefter höll textilantikvarien och författaren Margareta Ridderstedt ett mycket intressant föredrag om utvecklingen och tillverkningen av liturgiska textilier i svenska ateljéer från slutet av 1800-talet och fram till år 1930. De ateljéer som berättades om var Ersta parament, Handarbetets Vänner, Göteborgs parament, Licium och Libraria. Margareta berättade om hur mönster, material på tyger, färger och form på främst mässhakar påverkades av influenser från Europa och om de duktiga textilkonstnärerna och brodöserna, alla kvinnor, som drev och verkade i ateljéerna. Linnetyg var inte vanligt förekommande annat än som foder fick vi höra. Margaretas föredrag utgick från den avhandling hon doktorerat i under rubriken ”Vackert och värdigt – Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1930”.

20180310_133517 (2)

Spinndag 11 februari

I dag var det föreningens  första sammankomst för våren. Vi fick vara i Husby gamla skola hos Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsförening och spinna. Mycket trevligt! Det var både vana spinnare och nybörjare och det spanns både lin och ull.  Alla bidrog med tips och råd när det hakade upp sig för någon. Spinnrockar kan ibland vara lite nyckfulla.

20180211_134751_resized

20180211_134834_resized

20180211_135411_resized

Höstmöte på Medelhavsmuseet

Den 11 november hölls föreningens höstmöte på Medelhavsmuseet. Efter en trevlig guidning runt på museet med fokus på skulpturerna som visar hur man klädde sig under antiken genom att drapera långa tygstycken, togor, på kroppen. Romarna och grekerna hade främst togor av ull medan egyptiernas var av lin.

20171111_121529   20171111_130649

Efter smörgås och kaffe på museets café var det dags för presentation av resultatet i årets linrötningstävling. Tävlingsbidragen studerades noga innan Kerstin tog till orda och  berättade hur de olika bidragen rötats och sedan avslöjade resultatet.

20171111_135537

20171111_140126  20171111_135439 (2)_LI

Årets rötningstävling blev mycket jämn. Det var inte många poäng som skilde de nio tävlingsbidragen åt. Resultatet blev två förstapristagare och två andrapristagare som fick fina gåvor i pris.  Alla tävlingsdeltagarna fick diplom.

Lin & ull på Skansen

Marknaden på lördagen och söndagen under temadagarna Lin & ull på Skansen började i ösregn. Inte bästa start men det vände mitt på lördagen och resten av helgen bjöd på solsken och många intresserade besökare. Tack till alla medlemmar som hjälpte till.

20170820_111358 (2)

Linryckning

Spånadslinet som kommit till gulmognadsstadiet rycktes den 14 augusti på Suckunge. En vacker och varm kväll. Stor uppslutning och många flitiga händer gjorde att det gick fort.20170814_185130

Resultatet blev 61 st kärvar som hängdes upp på tork.

20170814_194631

Linet som ska ryckas till marknaden på Skansen har fått vackra gröna kapslar.

20170814_195455

Linodlarföreningen på Skånelaholms slott – ”Lin blir gull”

20170806_145440 På Skånelaholms slott, strax norr om Upplands-Väsby vid sjön Fysingen, visas under sommaren och fram till den 30 september utställningen ”Lin blir gull – om slöjdade linfästen som blev kärleksgåvor. Ett stort antal av  linfästen ur samlingarna av allmogeföremål visas, riktiga konstverk.  Processen att bereda fram linfibern visas också. Lin i olika beredningsstadier visas tillsammans med gamla handredskap för beredning ur slottets samlingar. Linodlarföreningen, genom ordförande Eva Anderson, har varit sakkunnig vid sammanställning av utställningen och tillhandahållit linet.

Under lördagen den 5:e och söndagen den 6:e augusti var föreningen på plats och visade linberedning i vagnslidret och på söndagen var föreningens medlemmar speciellt inbjudna till visning av slottet och på eftermiddagen höll Eva Anderson ett föredrag om lin.

20170806_133712_001

Skånelaholms slott ägs idag och förvaltas av Vitterhetsakademien. För mer information om slottet, öppettider och vägvisning se www.vitterhetsakad.se.

Linodlingscirkeln 2017 -Träff 1 tom 6

Linodlingscirkeln har nu haft 6 av sina 10 träffar med gott deltagande varje gång. Cirkeln startade den 22 april med sådd av oljelin till buketter på den lilla odlingsplätten vid lokalen.

FB_IMG_1501936091397

Därefter såddes med maskin den 3 maj ca 70 m2 av spånadslinet Elise hos Kerstin och Klas ute på Suckunge. Det var då torrt i jorden och det kom inget regn under lång tid därefter så risken var stor att det inte skulle komma upp något men så kom det ett rejält regn och fröna som legat och väntat i marken började gro till vår stora glädje. Den 27 maj såddes till sist för hand på Suckunge det lin som vi ska ha med till marknaden på Skansen under temadagarna Lin & ull i slutet på augusti. Då blev det sorten Henryk och för säkerhets skull vattnades först i såfårorna för att fröna skulle få en bra start att gro.

I början av juni var det dags för rensning och luckring av odlingarna. Spånadslinet på Suckunge hade då börjat komma upp riktigt bra.

20170610_103655   20170610_103550

Till träffen att beskåda det blommande linet i början på juli var det bara oljelinet på Fransåker som hade börjat blomma.

I slutet på juli rycktes oljelinet och det tillverkades buketter och prydnader.

FB_IMG_1501936006558   FB_IMG_1501935992183

Samtidigt lades fjolåslin  för  rötning vid lokalen, både på marken och i vatten, för att följa processerna och se skillnader i resultat.

På 6:e träffen den 5 augusti  var det vattenrötade linet klart och togs upp för torkning  men linet på marken hade inte kommit så långt så det vändes.

20170805_100958   20170805_101343

Rötningsprocessen diskuterades och resultat från olika års linrötningstävling studerades. Lin som rötades under förra årets cirkel provbereddes.

20170805_101036   20170805_104643

20170805_102433