Spinnträffen i Märsta 20 oktober

Det var 12 glada spinnerskor som träffades i Forum i Märsta och spann. Innan själva spinnandet startade förevisade Stina W hur man tar hand om och rengör sin spinnrock, vilket kan behövas ibland. Stina plockade isär en av spinnrockarna från Fransåker, putsade alla delar och smorde sedan in rörliga delar och läderdetaljer innan de monterades ihop igen. Till sist fick rocken ett nytt drivsnöre och provspinning vidtog. Den gick nu mycket bra.

20181020_103524

Sedan var det dags att spinna eller som någon valde att i stället  börja med att göra rent sin egen spinnrock när Stina fanns tillhands för råd och hjälp. Det spanns både lin och ull och alla hjälpte varandra att komma igång. De avsatta timmarna gick fort.  En trevlig och lärorik dag.

Slutrapport från odlingscirkeln

Skörden blev inte stor. I slutet på juni rycktes linet som vuxit på Fransåker och det gjordes prydnader till försäljning.

I mitten på augusti var det dags att rycka linet på Suckunge. Trots att vi sått dubbelt så mycket som vi brukar blev det endast 27 knippen att hänga till tork. Linet var mycket olika moget. Efter lite regn hade en del frön som var kvar i jorden börjat gro så det var allt ifrån linstrån med blomknoppar till de med mogna kapslar. De som inte mognat än lämnades kvar för att ryckas senare tillsammans med linet vi sått för att ha med till Skansen till Lin & Ull.

20180811_102438

20180811_113349

Som brukligt rötades lite lin under senare delen av odlingscirkeln. Det provades både land- och vattenrötning för att se hur olika resultaten kan bli.

På sista träffen den 16 september repades och tröskades årets frökapslar. Totalt blev det  1275 g frön, hälften mot vad vi brukar få. Några av cirkeldeltagarna hade med sig eget rötat lin till träffen som provbereddes.

Fortfarande långt in i september var det lin som blommade av det som kommit upp sent.

Ett annorlunda odlingsår.

Rapport från odlingscirkeln och linodlingen på Suckunge

På Suckunge gård såddes ca 200 m2 spånadslin av sorten Elise med maskin den 7 maj och den 26 maj såddes av cirkeldeltagarna Elise också på en mindre yta i anslutning till stora odlingen för att få färskt lin med gröna kapslar till marknaden på Skansen i slutet av augusti. Eftersom det redan i maj var mycket torrt förvattnades i raderna före sådden den 26:e och fröna myllades ner ordentligt.

20180526_103116    20180526_104217

20180526_105342

I den stora odlingen hade linet börjat titta upp.

20180526_104040

20180526_105754

20180526_105728

Vi önskade högt tillsammans att få regn så att de nysådda fröna skulle gro fint  innan vi lämnade åkern.

Det kom en åskskur med ca 12mm regn i början på juni men den gjorde att det bildades jordskorpa på odlingen så de frö som grodde fick svårt att tränga igenom. Ogräset fick däremot lite fart av regnet. En rensning av stora odlingen gjordes vid den 3:e cirkelträffen i  mitten av juni.

Det var glest mellan de blommande linstråna den 8 juli, 4:e cirkelträffen, då vi samlades på Suckunge för att beskåda blomningen. Frökapslar hade redan börjat bildas och linfröna har grott mycket ojämnt.  En rensning av ogräs och luckring av jorden i lilla och stora odlingen gjordes i hopp om att det ska bättra på tillväxten.

20180708_101022

20180708_100927

Efter ogräsrensning och luckring bjöd Kerstin traditionsenlig på en fantastiskt god  jordgubbstårta, kaffe och flädersaft för att fira blomningen.

20180708_111644

Det varma vädret och bristen på regn har tagit hårt på årets linodlingar liksom på övriga odlingar av grödor runt om i landet. Vår linskörd kommer att bli mycket liten som det ser ut nu. Det lin som kommit bäst trots torkan är det radsådda linet Henryk som såddes vid förstacirkelträffen i april utanför verkstaden i Fransåker.

 

 

 

 

 

Linsådd på Fransåker

Den 21 april startade årets linodlingscirkel.  Den första träffen var vid föreningslokalen på Fransåker. Det var 16 st cirkeldeltagare som kom för att vara med och så lin på den lilla odlingsytan utanför föreningslokalen. Kerstin och Stina håller i cirkeln även i år och de började med att berätta om hur  jorden bör beredas före sådd, om gödsling, hur mycket frön man ska beräkna per kvm (ca 12-15 g vilket motsvarar ca ett rågat matskedsmått) och tipsade om att gärna lägga fiberduk över sådden för att fåglarna inte ska äta upp fröna och att det också håller  kvar fukten i jorden så fröna gror bra.

DSC_3467  DSC_3466-red

Efter teoristund var det dags att jämna till jorden,  slå sönder större jordkokor och gödsla lite försiktigt. Fina så-rader drogs upp med radkrattan och sedan var det dags att så.

DSC_3472

Kerstin hade mätt upp lagom mängd  frö av sorten Henryk, ett vitblommande spånadslin, och fördelat den i portioner till de som ville hjälpa till med sådden.

DSC_3470-red

Det gäller att fördela frömängden så jämnt som möjligt över ytan.

Efter sådden intogs matsäck i föreningslokalen. Linodlarföreningens ordförande Eva Anderson passade på att hälsa nya medlemmar välkomna och berättade lite om föreningens historia.

DSC_3474

Årsmöte 2018

Lördagen den 10 mars hölls föreningens årsmöte i Adolf Fredriksgården i Stockholm. Drygt 20 medlemmar närvarade på mötet.

20180310_114841   20180310_115229

20180310_125220

Efter att årsmötespunkterna gåtts igenom och själva årsmötet avslutats bjöds de närvarande på kaffe och smörgås. Därefter höll textilantikvarien och författaren Margareta Ridderstedt ett mycket intressant föredrag om utvecklingen och tillverkningen av liturgiska textilier i svenska ateljéer från slutet av 1800-talet och fram till år 1930. De ateljéer som berättades om var Ersta parament, Handarbetets Vänner, Göteborgs parament, Licium och Libraria. Margareta berättade om hur mönster, material på tyger, färger och form på främst mässhakar påverkades av influenser från Europa och om de duktiga textilkonstnärerna och brodöserna, alla kvinnor, som drev och verkade i ateljéerna. Linnetyg var inte vanligt förekommande annat än som foder fick vi höra. Margaretas föredrag utgick från den avhandling hon doktorerat i under rubriken ”Vackert och värdigt – Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1930″.

20180310_133517 (2)

Spinndag 11 februari

I dag var det föreningens  första sammankomst för våren. Vi fick vara i Husby gamla skola hos Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsförening och spinna. Mycket trevligt! Det var både vana spinnare och nybörjare och det spanns både lin och ull.  Alla bidrog med tips och råd när det hakade upp sig för någon. Spinnrockar kan ibland vara lite nyckfulla.

20180211_134751_resized

20180211_134834_resized

20180211_135411_resized

Höstmöte på Medelhavsmuseet

Den 11 november hölls föreningens höstmöte på Medelhavsmuseet. Efter en trevlig guidning runt på museet med fokus på skulpturerna som visar hur man klädde sig under antiken genom att drapera långa tygstycken, togor, på kroppen. Romarna och grekerna hade främst togor av ull medan egyptiernas var av lin.

20171111_121529   20171111_130649

Efter smörgås och kaffe på museets café var det dags för presentation av resultatet i årets linrötningstävling. Tävlingsbidragen studerades noga innan Kerstin tog till orda och  berättade hur de olika bidragen rötats och sedan avslöjade resultatet.

20171111_135537

20171111_140126  20171111_135439 (2)_LI

Årets rötningstävling blev mycket jämn. Det var inte många poäng som skilde de nio tävlingsbidragen åt. Resultatet blev två förstapristagare och två andrapristagare som fick fina gåvor i pris.  Alla tävlingsdeltagarna fick diplom.

Lin & ull på Skansen

Marknaden på lördagen och söndagen under temadagarna Lin & ull på Skansen började i ösregn. Inte bästa start men det vände mitt på lördagen och resten av helgen bjöd på solsken och många intresserade besökare. Tack till alla medlemmar som hjälpte till.

20170820_111358 (2)

Linryckning

Spånadslinet som kommit till gulmognadsstadiet rycktes den 14 augusti på Suckunge. En vacker och varm kväll. Stor uppslutning och många flitiga händer gjorde att det gick fort.20170814_185130

Resultatet blev 61 st kärvar som hängdes upp på tork.

20170814_194631

Linet som ska ryckas till marknaden på Skansen har fått vackra gröna kapslar.

20170814_195455

Linodlarföreningen på Skånelaholms slott – ”Lin blir gull”

20170806_145440 På Skånelaholms slott, strax norr om Upplands-Väsby vid sjön Fysingen, visas under sommaren och fram till den 30 september utställningen ”Lin blir gull – om slöjdade linfästen som blev kärleksgåvor. Ett stort antal av  linfästen ur samlingarna av allmogeföremål visas, riktiga konstverk.  Processen att bereda fram linfibern visas också. Lin i olika beredningsstadier visas tillsammans med gamla handredskap för beredning ur slottets samlingar. Linodlarföreningen, genom ordförande Eva Anderson, har varit sakkunnig vid sammanställning av utställningen och tillhandahållit linet.

Under lördagen den 5:e och söndagen den 6:e augusti var föreningen på plats och visade linberedning i vagnslidret och på söndagen var föreningens medlemmar speciellt inbjudna till visning av slottet och på eftermiddagen höll Eva Anderson ett föredrag om lin.

20170806_133712_001

Skånelaholms slott ägs idag och förvaltas av Vitterhetsakademien. För mer information om slottet, öppettider och vägvisning se www.vitterhetsakad.se.